Åpen Turndag april 2019

Lørdag 6.april 2019 arrangerte Tvedestrand Turngruppe åpen dag i Lyngmyrhallen.


Åpen dag ble planlagt og gjennomført av tre av våre seniorgymnaster som for tiden gjennomgår utdanning for unge trenere i regi av NGTF. Sammen med gruppas andre unge trenere hadde disse tre seniorgymnastene ansvaret for å lage et varierende opplegg for barn i alle aldre og ferdighetsnivåer og dette skulle være et tilbud til alle barn og unge i Tvedestrand og omegn om å få prøve seg på de ulike aktivitetene som Tvedestrand Turngruppe per i dag kan tilby sine gymnaster. Alle som kom innom Lyngmyrhallen denne dagen kunne derfor få prøve seg på øvelser innen Rytmisk Gymnastikk (RG), Parkour, Freerunning og Turn under veiledning de unge og flotte trenerne vi har i Turngruppa.

Utstyret settes frem inni hallen og trenerne forbereder seg til å ta imot de som måtte komme.

Til organisering og drift av kafeen i vestibylen fikk trenerteamet hjelp av representanter fra foreldregruppa. Takket være dem fikk foreldre, besteforeldre og andre anledning til å kjøpe en kaffe og noe å bite i imens aktivitetene foregikk inni hallen.

Nærmere 50 barn og unge var innom Lyngmyrhallen denne lørdagen og fikk prøve seg i de ulike aktivitetene og turngruppa fikk gode tilbakemeldinger i etterkant. Styret ønsker så fremt det lar seg gjøre, og gjennomføre åpen dag en lørdag i rundt oppstart av hvert semester. Takket være Østre Agder Sparebank kunne Tvedestrand Turngruppe gjennomføre dette som et gratis arrangement, slik at alle barn og unge i distriktet fikk anledning til å selta.

 

Avslutningsvis vil Tvedestrand Turngruppe påpeke at vi er veldig stolte av våre flotte unge trenere. De er en stor og viktig ressurs for Turngruppa, og gjør en kjempestor innsats for alle gymnastene våre. Alle trenerne har for øvrig deltatt på et eller flere trenerkurs i regi av gym og turn, og et av våre trenerteam skal også arrangere treningsleir i RG på sensommeren 2019. Treningsleiren er under planlegging og vi kommer tilbake med nærmere informasjon om denne om litt.

 

Tvedestrand Turngruppe v/Stine Marie Brochmann

Tvedestrand 27.04.19