RG sommerleir 2019

RG sommerleir Lyngmyrhallen 12.-15.august 2019

Tvedestrand Turngruppe har en utrolig flott gjeng med unge trenere som gjør et fantastisk flott innsats! Et satsingsområde for Turngruppa er nettopp de unge trenerne og hjelpetrenerne, og alle disse har deltatt på ett eller flere kurs i regi av Norges Gymnastikk og Idrettsforbund.


Som et del av sin trenerutdanning har tre av våre trenere fått i oppgave å planlegge, organisere og gjennomføre en treningsleir i Rytmisk Gymnastikk. 
En fin gjeng med unge gymnaster møtte opp mandag uken før skolestart i Lyngmyrhallen for noen timer med trening med styrke, bevegelighet, koordinasjon og tøying, i tillegg til teknikktrening i de ulike redskapene.

Frukt sponset av 

TvedestrandDet er ikke bare treningen som er viktig på en treningsleir. Gode matpauser med niste og frukt må til.

Styret i Tvedestrand Turn er stolte av våre fantastisk fine gymnaster og trenere som er med på å bidra med gode opplevelser i det fine treningsmiljøet vi har i Turngruppa!