Dugnad

TVEDESTRAND TURNGRUPPE

 Stiftet 1858

Dugnad


Tvedestrand Turngruppe ønsker så langt det lar seg gjøre å holde treningsavgiftene på et så lavt nivå som mulig. Treningsavgiftene skal blant annet dekke trenerlønningene, nytt utstyr, drakter og daglig drift. For at det skal være mulig, er vi avhengige av en viss dugnadsinnsats fra gymnaster, foreldre og foresatte. 


Styret og foreldregruppa samarbeider om organisering av de ulike dugnadene vi har i løpet av året.


Link til Turngruppa sine dugnader:

Kontakt oss

E-post: tvedestrandturngruppe@gmail.com

Telefon: 906 35 008 (Line Abrahamsen)

2018 © Copyright.

Tvedestrand Turngruppe

All Rights Reserved.