Praktisk informasjon


Utsendelse av informasjon

All informasjon om arrangementer og aktiviteter sendes ut via mail på MySoft og legges i tillegg ut på Turgruppa sin hjemmeside www.tvedestrand-turngruppe.no  og  Tvedestrand Turn side Facebook sider; Tvedestrand Turnforening.


Bekledning

Egnet treningstøy: tettsittende tøy, sko til oppvarming, bare tær evt tåhetter/turnsokker. Langt hår skal samles i strikk. Ikke smykker. Dette er for at ikke tøy og smykker skal være til hinder for treningen.

 

Mat og drikke

Det er viktig at gymnastene kommer mette på trening. Det er ikke anledning til å spise mat inne i hallen. Unntaket er treningene som varer 3 timer, da er det tillatt med en liten matpause i garderoben etter avtalt tid med trener. Vann på flaske er lov.


Utetøy, klær og sko

Utesko, klær og utstyr skal oppbevares i garderobene. Unntaket er treningsutstyr og verdisaker, dette kan tas med inn i hallen. Dette er for å sikre fri rømningsveier, da det til tider blir for mye klær og sko liggende rundt inne i hallen.


Diverse utstyr

Tvedestrand turngruppe har drakter til alle gymnastene for bruk i konkurranser og oppvisninger.


RG aktivitetene krever til en viss grad litt utstyr etter hvert. RG gruppa har noe redskaper (tau, ringer, ball og køller) til utlån, samt at vi har drakter til troppene som gymnastene også kan få låne til de individuelle programmene i forbindelse med konkurranser og oppvisninger.


Ellers er det mye fint utstyr å få kjøpt på Finn, diverse facebook grupper og innad i RG gruppa.


I forhold til lån av drakter, henstiller vi til bruk av parfymefri deodorant hos de gymnastene som har behov for det. Dette for at vi skal unngå lukt i draktene som er til utlån. Draktene blir vasket etter hver bruk, men spesielt RG draktene kan kun vaskes på skånsomt program og kan i enkelte tilfeller være litt utfordrende å få vasket tilfredsstillende. Ved bruk av troppsdrakter og lånedrakter i RG henstiller vi også til bruk av egen underdrakt.


Defileringsdress/klubbdrakt

Tvedestrand turngruppe har egen klubbdrakt. Drakten kan kjøpes på Sport 1 på Grisen. Draktene trykkes med turngruppas logo ved kjøp i butikken.


RG gymnastene har egen defileringsdress fra Sefa. Ta kontakt med trener eller styret som henviser til bestilling og/eller organiserer felles bestilling dersom det er ønskelig. 


Treningssamlinger

Tvedestrand turngruppe får gjerne innbydelse til ulike treningssamlinger rundt omkring i landet fra andre foreninger. Styret videreformidler dette til gymnastene og de foresatte dersom det er samlinger som kan være aktuelle at vi reiser på. For gymnastene er dette gjerne en kjempefin opplevelse med varierte treningsopplegg og nye bekjentskaper.

 

I løpet av turnåret forsøker også turngruppa og arrangere treningssamlinger i Lyngmyrhallen. Dette vil det komme fortløpende informasjon om i forkant.

 

Konkurranser

KM/KS (kretsmesterskap/kretsserie) – Tvedestrand turngruppe ønsker å stille tropp til KM/KS i Kretsen. Dette er konkurranser i Aust Agder krets der gymnaster fra alle turnforeningene samles og konkurrer i de ulike aldersgruppene. Vi henstiller derfor til at de turngymnastene som ønsker å være med på en slik tropp gir beskjed til trener/styret, slik at vi kan legge opptreningen til en viss grad opp imot konkurransene. Gymnastene som vi har stilt på konkurranser med tidligere har gitt gode tilbakemeldinger på at dette er en morsom opplevelse, og det er gjerne ekstra stas å få prøve seg i noen av de flotte turnanleggene rundt om i kretsen. Gymnastene synes det også er veldig stas å bli kjent med gymnaster fra andre foreninger og dele erfaringer med jevnaldrende.


RG er en konkurransesport der gymnastene utfører individuelle program og troppsprogram fremfor et dommerpanel. Avhengig av alder, konkurranseklasse, vanskelighetsgrad og utførelse får gymnastene poeng og trekk for feil. Det kan være tøft å konkurrere om poeng første gang som rekrutt, men mestringsfølelsen er stor bare i det å prestere alene eller i tropp foran dommere! Våre gymnaster i Tvedestrand turngruppe gjør gode prestasjoner i de konkurransene vi stiller opp på. Her er det blant annet verdt å trekke frem en 1.plass og en 5.plass i Norgesfinalen i Holmestrand vår 2019 i individuelle klasser, samt en 1.plass i troppsklassen!


Tvedestrand cup i RG ble arrangert første gang vinter 2017. Dette arrangementet ønsker vi å videreføre og vi jobber for tiden med å få godkjenning slik at vi kan arrangere dette arrangementet som en fullverdig konkurranse med innleide dommere. Mer informasjon kommer.

 

Lokale arrangementer

Tvedestrand turngruppe arrangerer årlig både jule- og sommeravslutning. På disse arrangementene er foreldregruppene med og hjelper til med praktiske ting, og gymnastene viser frem det de har trent på det foregående halvåret. Trenerne og gymnastene legger masse tid og energi i forberedelsene til disse arrangementene. Oppvisningene viser hvilken fantastisk bredde det er i turngruppa og er en kjempefin anledning for foresatte, familie og venner til å se hvilke flotte gymnaster vi har her i Tvedestrand!


Tvedestrand turngruppe benytter også gjerne anledningen i forbindelse med for eksempel høst- og vårmarkedet i byen til å vise frem utvalgte triks og festligheter. Informasjon om dette eller andre arrangementer kommer fortløpende.

 

Diverse påmeldinger og betalingsfrister

Det er viktig å se til at gymnastene er innmeldt i turnforeningen samt at kontingent og treningsavgift er betalt blant annet for at gymnastene skal være dekket av foreningen sin forsikring. Dersom dette skulle være vanskelig å få til, ta kontakt med styret, så finner vi en ordning. Kontingent og treningsavgift må også være betalt før gymnastene får lov til å være med på de ulike arrangementene.


Merk at hver gymnast får tilsendt to fakturaer. Den ene pålydende 100,- er en medlemsavgift som går til hovedforeningen TTIF. Denne avgiften er på 100,- per medlem per kalenderår. Den andre fakturaen gymnasten får tilsendt gjelder treningsavgiften per halvår, og størrelsen på denne er avhengig av hvor mange partier gymnasten er påmeldt.


I løpet av et turnår arrangeres det en del ulike samlinger, konkurranser, leirer og oppvisninger. Da det har vist seg å være litt vanskelig å få inn utlegg foreningen har i disse sammenhengene, må vi se oss nødt til å sette en tydelig betaling og påmeldingsfrist ved slike arrangementer. Gymnastene kan dessverre ikke få delta dersom ikke påmelding og betaling er gjort innen de ulike fristene. Vær obs på at enkelte påmelding- og betalingsfrister kan ha litt kort frist, da foreningen ofte får disse innbydelsene i noe kort tid i forkant.

 

Lotterier/dugnader

For å holde treningsavgiften nede arrangerer turngruppa høst- og vårlotteri der alle gymnastene får en loddbok hver de skal selge ut. Lotteriene avholdes i forbindelse med markedene i byen, der vi også står i gågata og selger lodd. Oppgavene i forbindelse med disse lotteriene organiseres av foreldregruppene, som forsøker å fordele oppgavene på gymnaster/foresatte på en rettferdig måte. Dersom gymnasten av en eller annen grunn ikke er i stand til å utføre sine oppgaver, henstiller vi til å bytte oppgaver med andre gymnaster og gi beskjed til foreldregruppa det gjelder. Det er også viktig å merke seg at alle loddbøker må returneres turngruppa innen oppsatt frist!


I tillegg til loddbøker arrangerer styret lynlotteri på Rema 1000 et par ganger i året. Det kommer ut informasjon til de gymnastene dette gjelder, og styret forsøker å fordele dette så rettferdig som mulig.


Av andre dugnader har turngruppa salg av kalender i slutten av året. Dette er kalendere med bilder av gymnastene og hver gymnast må selge 4 stk hver.


Tvedestrand turngruppe omfatter både Turn og Rytmisk Gymnastikk. Alle inntekter går til Tvedestrand Turngruppe i sin helhet og fordeles etter aktivitetsnivå og behov i de ulike undergruppene.