Om

Tvedestrand Turngruppe er en allsidig gruppe og et flott tilbud som barn og unge i Tvedestrand og omegn kan benytte seg av. Vi er i dag ca 120 medlemmer der de aktive gymnastene er i alderen 6 – 16 år.


Turngruppa drives av et aktivt styre, en foreldregruppe og med støtte fra gymnastenes foresatte. Aktivitetene i gruppa spenner seg fra konkurransedeltagelse på nasjonalt nivå til de ukentlige treningene drevet at et ungt og engasjert trenerlag fordelt på mange ulike alderstrinn innen både turn og rytmisk gymnastikk.


Aktiviteten i Tvedestrand er stor gjennom hele året og styret er helt klart stolte av gymnastenes særdeles gode enkeltprestasjoner i konkurranser, men styret er vel så stolte av at Tvedestrand Turn er en gruppe der alle gymnastene uavhengig av ferdigheter ser ut til å trives med det varierte tilbudet vi har i dag.


Tvedestrand Turngruppe tilbyr i dag partier innen Turn, Parkour, Rytmisk Gymnastikk og vedlikeholdstrening.