Partier og timeplan

Treningstider 2021/2022                        sist oppdatert 16.06.21

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

Lyngmyrhallen

Lyngmyrhallen

Lyngmyrhallen

Lyngmyrhallen

Lyngmyrhallen

Barn (RG)

17.00-18.00

17.00-18.00

Gymlek (Turn)

17.00-18.00

Dans & Styrke

17.00-19.00

17.00-19.00

Minirekrutter/

rekrutt (RG)*

Blå gruppe

16.00-19.00

16.00-19.00

18.00-20.00

16.00-18.00

Minirekrutter/

rekrutt (RG)*

Rosa gruppe

16.00-18.00


16.00-18.00

Junior (RG)

18.00-21.00

18.00-21.00

18.00-21.00

18.00-21.00

17.00-20.00

Senior (RG)

18.00-21.00

18.00-21.00

18.00-21.00

18.00-21.00

17.00-20.00

Minirekrutter (Turn)

16.00-17.30

Rekrutter (Turn)

16.00-18.00

Junior (Turn)

16.00-18.00

Parkour (Turn)

18.00-19.45

Voksenparti (Aerobic)

20.00-21.00

20.00-21.00

* Påmelding til minirekrutt/rekruttpartiene gjøres manuelt  i samarbeid med styret og hovedtrener RG. Ta kontakt per mail eller ved å kontakte styremedlem tilstede i hallen i forbindelse med treinng. Dette for at den enkelte gymnast skal få tilbud om så godt tilpasset treningstilbud og treningsglede som mulig.Styret tar forbehold om at det kan komme endringer i treningstider og partier dersom det skulle oppstå noe uforutsett.  Det vil i såfall bli gitt beskjed så fort som mulig til de det måtte gjelde.

Gruppe

Alder

Beskrivelse

Pris per semester (per parti)

Barn (RG) 

4 - 5 år

RG-partiet for de yngste gymnastene. Ved bruk av musikk og dans får gymnastene en innføring i de helt grunnleggende RG-elementene.


Gymnastene er med på jul- og sommeravslutning der venner og familie får ser hva vi har drevet med i løpet av semesteret.


Hovedtrener:

Karoline Abrahamsen og Marthe Brochmann

650,-

Gymlek (Turn)

3 - 5 år

Partiet for de yngste. Her vil vi bruke både lek og aparater som en introduksjon til turnaktiviteter og fysiks mestring.


Gymnastene er med på jul- og sommeravslutning der venner og familie får ser hva vi har drevet med i løpet av semesteret.


Hovedtrener: Linda Salomonsen Laukus

650,-

Dans & Styrke

10 - 16 år

Dette er partiet for gymnaster som ønsker å være en del av RG-miljøet i turngruppa, men som ikke ønsker like stort fokus på konkurranse og prestasjoner. 


Treningene fokuserer på utvikling av  beveglighet, rytme og styrke. Det trenes på både individuelle danser og troppsdanser. Danseglede og et ønske om å holde kroppen aktiv og i bevegelse er essensen i denne treningen. 


Gymnastene får tilbud om å delta på alle konkurranser og oppvisninger som turngruppa deltar på eller blir invitert til.


Hovedtrener: Sandra Grantham Marcussen

650,-

Minirekrutter (RG)

6 - 10 år

Dette er partiet for de yngste klassedelte RG-gymnastene. Gymnastene får en innføring i grunnleggende RG-elementer og trener på de obligatoriske individuelle RG-programmene for sin klasse.


Gymnastene får tilbud om å delta på konkurranser og oppvisninger i tråd med barneidrettsbestemmelsene.


Minirekruttene vil bli delt i grupper etter antall dager og hvor mye den enkelte gymnast ønsker å trene. 


Trenere:

Katarzyna Zolnowska, Karoline Abrahamsen og Marthe Brochmann

650,-

Rekrutter (RG)

11 - 12 år

Partiet for de yngste konkurransegymnastene. Rekruttene konkurrerer etter et eget reglement som er bygd opp i trinn. Trinnene bygger på hverandre og øker i vanskegrad. Alle skal kunne finne et trinn som passer sitt nivå.


Gymnastene trener på både individuelle program og troppsprogram, og får tilbud om å delta på lokale, regionale og nasjonale oppvisninger og konkurranser.


Hovedtrener:

Katarzyna Zolnowska

750,-

Junior (RG)

13 - 15 år

I dette partiet trener gymnastene på egne programmer, både i de individuelle klassene og troppsklassene. Kravene til styrke, bevegelighet og fremførelse øker, og vi ser at gymnastene er trygge og selvsikre på gulvet.


Gymnastene får tilbud om å delta på lokale, regionale og nasjonale oppvisninger og konkurranser. Gymnastene kan konkurrere i nasjonal eller internasjonal klasse. Hvilken klasse den enkelte gymnast stiller i avgjøres i samarbeid med trener.


Hovedtrener:

Katarzyna Zolnowska

750,-

Senior (RG)

16+ år

Partiet for de eldste RG-gymnastene. Dette er gymnaster som har trent i mange år og som trener på egne programmer, både i individuelle klasser og troppsklasser. 


Gymnastene får tilbud om å delta på lokale, regionale og nasjonale oppvisninger og konkurranser. Gymnastene kan konkurrere i nasjonal eller internasjonal klasse. Hvilken klasse den enkelte gymnast stiller i avgjøres i samarbeid med trener.


Hovedtrener:

Katarzyna Zolnowska

750,-

Minirekrutter (Turn)

6 - 10 år

Partiet der gymnastene får innføring i de grunnleggende på apparater og matter. Det er fokus på å ha det gøy og at gymnastene skal oppleve mestring.


Gymnastene får tilbud om å delta på konkurranser og oppvisninger i tråd med barneidrettsbestemmelsene. Gymnastene er også med på jule- og sommeravslutningene der alle gymnastene i Turngruppa er med og viser frem noe av det vi har drevet med i løpet av semesteret.


Hovedtrener: Elise Frigstad

650,-

Rekrutter (Turn)

11 - 12 år

På dette partiet jobbes det videre med elementer på apparater og matter. Mestringsfølse er sentralt og alle skal ha det gøy. Alle kan prøve seg, om de er helt nye eller har godt her før.


Gymnastene får tilbud om å delta på konkurranser og oppvisninger i løpet av turnåret. Gymnastene er også med på jule- og sommeravslutningene der alle gymnastene i Turngruppa er med og viser frem noe av det vi har drevet med i løpet av semesteret.


Hovedtrener: Elise Frigstad

650,-

Junior (Turn)

13 - 15 år

Dette er partiet for de eldste turn-gymnastene. Her jobbes det videre på elementer i  apparater og matter. Det er også mer fokus mot konkuranser, men partiet er åpent for alle


Gymnastene får tilbud om å delta på konkurranser og oppvisninger i løpet av turnåret. Gymnastene er også med på jule- og sommeravslutningene der alle gymnastene i Turngruppa er med og viser frem noe av det vi har drevet med i løpet av semesteret.


Hovedtrener: Elise Frigstad

650,-

Parkour (Turn)

10+ år

Målet med partiet er å lære seg å bruke forskjellige teknikker for å få kroppen til å komme seg forbi ulike hindre på en rask og effektiv måte.


Hovedtrener: Simen Botn Stausland Sebastian Løvdal

650,-

Voksenparti (Aerobic)

16+ år

Endelig har vi fått på plass et parti for voksne! Med en erfaren trener innen aerobic-faget er dette timer som vil få fart på både muskler og humør.


Hovedtrener: Line Abrahamsen

550,-


Merk at prisene gjelder per semester og per parti. Det vil si at en gymnast som ønsker å trene turn to ganger per uke (feks Rekrutt junior), vil få en treningsavgidt på 2x 650,- per semester. Antall partier er valgfritt. Unntak: prisen på voksenpartiet gjelder for to partier per semester. 

Medlemsavgift Tvedestrand Turn og Idrettsforening (TTIF)


100,- per år


Tvedestrand Turngruppe er en undergruppe av TTIF. Det vil si at alle medlemmer av Tvedestrand Turngruppe også er medlem av TTIF. Som medlem av Tvedestrand Turngruppe vil man derfor få tilsendt en faktura pålydende 100,- en gang per år i tillegg til fakturane på treningsavgiften(e).