Partier og timeplan

TVEDESTRAND TURNGRUPPE

 Stiftet 1858

Treningstider høsten 2019

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

Lyngmyrhallen

Lyngmyrhallen

Lyngmyrhallen

Gymsalen Barneskolen

Lyngmyrhallen

RG Junior og senior

15.30-19.00

19.00-22.00

19.00-22.00

RG Rekrutt

16.15-19.00

19.00-21.00

15.30-18.30

19.00-21.00

(frivillig)

RG Minirekrutt 1

16.15-18.15

15.30-18.00

RG Minirekrutt 2

16.15-17.15

15.30-17.00

Parkour

Senior

Junior

Rekrutt

Minirekrutt 2

19.00-22.00

Turn

Junior

Senior

16.00-18.00

Turn Rekrutt

16.00-18.00

Turn Minirekrutt 1

16.00-18.00

Turn Minirekrutt 2

16.00-18.00

Get Fit - mix trening

Rekrutt

Junior

Senior ++

17.00-19.00

Styret tar forbehold om at det kan komme endringer i treningstider og partier dersom det skulle oppstå noe uforutsett.  Det vil i såfall bli gitt beskjed så fort som mulig til de det måtte gjelde.

Parti

Beskrivelse

Pris per semester

RG Junior og senior

Lukket parti


Dette partiet er for gymnaster som trener og konkurrerer aktivt. Krever erfaring innen RG ev dans.

650,-

RG Rekrutt

Gymnastene jobber videre med grunnleggende RG elementer i tillegg til styrke, tøying og kondisjon.


På treningene jobbes det med innlæring av både individuelle program og troppsprogram i ulike vanskelighetsgrader.


Når gymnastene er kommet opp i rekruttklassen er de gamle nok til å delta i konkurranser utenfor egen krets. 

650,-

RG Minirekrutt 1

Eldre minirekrutt


Fokus på grunnleggende trening og basiselementer i RG ved hjelp av musikk, dans og lek.

550,-

RG Minirekrutt 2

Yngre minirekrutt


Dette er partiet for de helt yngste. Her vil det være fokus på de helt grunnleggende basiselementene i RG, i tillegg til dans og lek.

550,-

Parkour

Senior

Junior

Rekrutt

Minirekrutt 2

Bevegelsestrening der gymnastene lærer ulike teknikker for å komme seg forbi hindre på en rask og effektiv måte. 


På dager med fint vær vil deler av treningen kunne gjennomføres utendørs i nærområdet.

550,-

Turn

Junior

Senior

På dette partiet økes vanskelighetsegraden og utfordringene. Det vektlegges gymnastene jobber videre med grunnleggende turnøvelser i tillegg til styrke, tøying og kondisjon. 


På trening benyttes blant annet tumbling, trampett, skranke og ev annet utstyr som er hensiktsmessig.

550,-

Turn Rekrutt

Gymnastene jobber videre med grunnleggende turnøvelser i tillegg til styrke, bevegelighet, koordinasjon og kondisjon. 


På trening benyttes blant annet tumbling, trampett og skranke.


Når gymnastene er kommet opp i rekruttklassen er de gamle nok til å delta i konkurranser utenfor egen krets. 

550,-

Turn Minirekrutt 1

Eldre minirekrutt


Det jobbes videre med grunnleggende turnøvelsene. Fokus på beveglighet, koordinasjon og lette styrkeøvelser. Lek og variasjon benyttes i tilnærmingen til de ulike øvelsene.  

550,-

Turn Minirekrutt 2

Yngre minirekrutt


På dette partiet får gymnastene er innføring i de helt grunnleggende turnøvelsene ved hjelp av lek, bevegelighetsøvelser og koordinasjonsøvelser. 

550,-

Get Fit - mix trening

Rekrutt

Junior

Senior ++

Dette er tilbudet for de som ønsker å trene sammen med andre innendørs/utedørs. Det vil bli lagt opp til en del egentrening, med tilbud om organisert trening innimellom.


Partiet passer fint for de gymnastene som ikke ønsker å trene aktivt i like stor grad som før, men som ønsker å trene styrke, tøying, kondisjon mm. Bakgrunn/interesse for RG eller dans kan være en fordel. 


Turngruppa står for lokale, voksenkontakt og tilgang til musikkanlegg. Det vil alltid være en representant fra styret ev en annen ansvarlig voksen tilstede.

300,-

Årskull

Senior

2004 og eldre

Junior

2005, 2006, 2007

Rekrutt

2008, 2009

Minirekrutt 1

2010, 2011

Minirekrutt 2

2012, 2013 (2014 kun RG)

Gymnastene deles inn i partier etter alder.


Innad i partiene vil gymnastene deles inn og følges opp individuelt basert på ferdigheter og progresjon.


Tvedestrand Turngruppe ønsker at alle gymnastene skal få oppleve mestring og treningsglede uavhengig av utgangspunkt!

Medlemsavgift Tvedestrand Turn og Idrettsforening (TTIF)


100,- per år


Tvedestrand Turngruppe er en undergruppe av TTIF. Det vil si at alle medlemmer av Tvedestrand Turngruppe også er medlem av TTIF. Som medlem av Tvedestrand Turngruppe vil man derfor få tilsendt en faktura pålydende 100,- en gang per år i tillegg til fakturane på treningsavgiften(e).

Kontakt oss

E-post: tvedestrandturngruppe@gmail.com

Telefon: 906 35 008 (Line Abrahamsen)

2018 © Copyright.

Tvedestrand Turngruppe

All Rights Reserved.